menuordersearch
ziromat.ir

تشک مناسب برای افرادی که دچار عارضه کمردرد هستند

خرید از سایتهای متفرقه
جستجو
۱۳۹۹/۱/۲۸ پنج شنبه
(1)
(0)
تشک مناسب برای افرادی که دچار عارضه کمردرد هستند
تشک مناسب برای افرادی که دچار عارضه کمردرد هستند

پیشنهاد تشک برای کسانی که کمردرد دارند.
فردی که دچار عارضه کمردردهستند، حتمابایدازتشکهای (فول_طبی) استفاده نمایند.
افرادی که ملزم به استفاده از تشک های طبی می‌باشند،می توانند:
درتشک_های_ایرانی:
1- تشک دوطرف_پددار_لاتکس ،که نیمه طبی هست اماحالت ارتجاعی زیادی ندارد را که امکان استفاده از هردوطرف آن وجود دارد را استفاده کرد.
و
در تشک_های_خارجی
2-1- تشک سافت_رست
2-2- تشک فرش_ایر که همون اورجینال تشک لاتکس هست باتفاوت اینکه نسبت راحتیش درخواب به مراتب بیشترازتشک ایرانی است را انتخاب کنند.