menuordersearch
ziromat.ir

تشک مناسب برای افرادی که دچار عارضه کمردرد هستند

جستجو
۱۳۹۹/۱/۲۸ پنج شنبه
(1)
(0)
تشک مناسب برای افرادی که دچار عارضه کمردرد هستند
تشک مناسب برای افرادی که دچار عارضه کمردرد هستند

پیشنهاد تشک برای کسانی که کمردرد دارند .
فردی که دچار عارضه کمردردهستند، حتمابایدازتشکهای (فول_طبی) استفاده نمایند.
افرادی که ملزم به استفاده از تشک های طبی می باشند،می توانند:
درتشک_های_ایرانی:
1- تشک دوطرف_پددار_لاتکس ،که نیمه طبی هست اماحالت ارتجاعی زیادی ندارد را که امکان استفاده از هردوطرف آن وجود دارد را استفاده کرد.
و
در تشک_های_خارجی
2-1- تشک سافت_رست
2-2- تشک فرش_ایر که همون اورجینال تشک لاتکس هست باتفاوت اینکه نسبت راحتیش درخواب به مراتب بیشترازتشک ایرانی است را انتخاب کنند.